Oriflame 9-2012: Cơ hội mua nước hoa Rock Angel với giá giảm 30%

Oriflame có chương trình giảm giá 30% nước hoa Rock Angle Eau de Toillete – 22953 dành cho 2.000 tư vấn viên đầu tiên đặt hàng từ ngày 22 – 30/9/2012. ÁP DỤNG CHO TƯ VẤN VIÊN KHÔNG ĐẶT HÀNG TỪ 1/7/2012 ĐẾN 20/9/2012.