Oriflame Manager Seminar – HCM 31-07-2011

NgocThuyGroup.com – Thông báo của Oriflame về quy trình đăng ký tham dự Manager Seminar tại Tp. HCM ngày 31/07/2011. Danh sách TVV đạt tiêu chuẩn tham dự MS sẽ được dán tại bảng thông báo ngày 02/07/2011. TVV đạt chuẩn xem danh sách và liên hệ AM/ASM để nhận mẫu đơn đăng ký từ […]