Tổng Giám đốc mới của Oriflame Việt Nam – NgocThuyGroup.com (My Pham Oriflame)

Ông Hamid Parsa đã được Oriflame Global bổ nhiệm Oriflame Việt Nam, công ty Mỹ phẩm Thụy Điển bán hàng trực tiếp hàng đầu của Châu Âu, chính thức ra mắt Tân Tổng Giám Đốc mới, ông Hamid Parsa thay cho ông Henrik Johannesson. Ông Hamid Parsa đã được Oriflame Global bổ nhiệm làm Giám […]