Tạo dựng và duy trì khát vọng cá nhân – NgocThuyGroup.com

NgocThuyGroup.com – Khát vọng cá nhân (Personal Passion) không thể hiện tính khoa học hay phản ánh bằng các con số và cũng không thể đo lường hoặc định lượng một cách cụ thể. Tuy nhiên, nếu không có khát vọng cá nhân thì mọi hoạt động kinh doanh chỉ có thể đạt được mức […]