CEO của Oriflame được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch WFDSA – NgocThuyGroup.com (My Pham Oriflame)

CEO của Oriflame được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Bán Hàng Trực Tiếp Thế Giới  Với chủ đề “ nâng cao chất lượng toàn cầu “, Hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) đã tổ chức toàn cầu lần thứ 13 tại […]

Ông Robert Af Jochnick – nhà đồng sáng lập tập đoàn Oriflame đến Việt Nam

Theo thông tin chính thức từ Công ty Oriflame Việt Nam, Ông Robert af Jochnick – thành viên đồng sáng lập Oriflame – Tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Thụy Điển sẽ chính thức đến thăm Việt Nam vào ngày 04/02/2010 sắp đến. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên sang thị trường Việt Nam này, […]

Công ty Oriflame – Lịch sử hình thành và phát triển

(Ngọc Thúy Group) – Bài viết này xin được giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của công ty Oriflame. Thông qua đó, giúp cho bạn hiểu được công việc kinh doanh cũng như cơ hội do Oriflame mang lại một cách đầy đủ.