Hướng dẫn đặt hàng online Oriflame

NgocThuyGroup.com – Thúy hân hạnh giới thiệu với các bạn tư vấn viên tài liệu “Hướng dẫn đặt hàng Online” (tài liệu dành riêng cho Tư vấn viên Oriflame của Ngọc Thúy Group). Các bạn có thể download về và hướng dẫn lại cho các tư vấn viên mới trong nhóm. Trong trường hợp các […]