Oriflame – Catalogue 5-2011- San Pham Thay The

NgocThuyGroup.com – Vì các sản phẩm trên trang bìa cuối catalogue tháng 5/2011 đã hết hàng, Oriflame đã thay thế bằng các sản phẩm mới, các bạn TVV lưu ý khi mua hàng. Sản phẩm cũ: Sản phẩm thay thế: Mã số khuyến mãi Mã số thông thường Tên sản phẩm Giá Giá giảm 575543 […]