Oriflame 10-2012 – Hướng dẫn đặt hàng online

Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 10/2012″. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.