Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 9-2013

Catalogue mỹ phẩm Oriflame tháng 9-2013. Đây là quyển catalogue đặc biệt. Oriflame ưu đãi toàn bộ sản phẩm chăm sóc da (xem trang 24-45). Son môi Oriflame Pure Colour Lipstick giảm giá cực sốc 50% (xem trang bìa cuối).