Oriflame 2-2013: Hướng dẫn đặt hàng online

Oriflame 2-2013: Hướng dẫn đặt hàng online. Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue tháng 2/2013”. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn biết mã số đặc biệt để giảm giá, lấy quà tặng và các quyền lợi khác khi đặt hàng. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.

Oriflame 1-2013: Hướng dẫn đặt hàng online

Oriflame 1-2013: Hướng dẫn đặt hàng online. Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue tháng 1/2013″. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.

ORIFLAME 11-2012 – HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE

Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 11/2012″. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.

Oriflame 10-2012 – Hướng dẫn đặt hàng online

Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 10/2012″. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.

Oriflame 9-2012 – Hướng dẫn đặt hàng online

www.NgocThuyGroup.com – Gửi các bạn tư vấn viên Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 9/2012″. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.