Oriflame 3-2012: Hướng dẫn đặt hàng online

www.NgocThuyGroup.com – Gửi các bạn tư vấn viên nhóm Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 3/2012”. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame. Trong kỳ catalogue Oriflame 3-2012, các bạn lưu ý một số mã sản phẩm đặc biệt sau để đặt hàng online. THỜI HẠN […]