Avon sẽ từ bỏ thị trường Việt Nam và Hàn Quốc

Avon sẽ từ bỏ thị trường Việt Nam và Hàn Quốc. Theo nguồn tin của hãng Reuters, Avon đã có kế hoạch cắt giảm khoảng 1.500 việc làm trên toàn cầu và sẽ từ bỏ thị trường Việt Nam và Hàn Quốc như một phần của kế hoạch tiết kiệm chi phí đã công bố hồi tháng 11 năm nay.