Oriflame 10-2012: Chương trình dành cho người mới gia nhập

www.NgocThuyGroup.com – Chương trình chào mừng 3 bước dành cho người mới gia nhập. Áp dụng từ ngày 1-31/10/2012 Người đạt chương trình chào mừng sẽ nhận quà tặng trong đơn hàng đâu tiên có giá trị tối thiểu 450.000đ trong kỳ tiếp theo. Tổng giá trị sản phẩm tính theo giá catalogue.

Oriflame 10-2012: Chương trình dành cho người mới gia nhập

Điều kiện gia nhập rất đơn giản và chi phí rất nhỏ

Oriflame 10-2012: Điều kiện gia nhập Oriflame rất đơn giản và chi phí rất nhỏ

Chương trình chào mừng kéo dài 3 bước trong 3 tháng.

Đây là bước thứ 1 (tháng thứ 1).

Oriflame 10-2012: Chương trình chào mừng bước 1 (tháng thứ 1)

Đây là bước thứ 2 (tháng thứ 2).

Oriflame 10-2012: Chương trình chào mừng bước 2 (tháng thứ 2)

Đây là bước thứ 3 (tháng thứ 3).

Oriflame 10-2012: Chương trình chào mừng bước 3 (tháng thứ 3)

Đỗ Ngọc Thúy

Mình là Đỗ Ngọc Thúy, tư vấn viên độc lập của công ty mỹ phẩm Việt Nam, người đã xây dựng thành công hệ thống bán hàng và tuyển dụng chuyên nghiệp theo phương pháp Attraction Marketing kết hợp với mô hình trực tiếp của Oriflame. Nhờ đó, công việc kinh doanh và tuyển dụng của mình trở nên ổn định. Mình sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với bạn phương pháp của mình để bạn có một công việc kinh doanh chuyên nghiệp tại nhà với thu nhập ổn định và không giới hạn tùy theo năng lực của bạn.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusFlickrYouTube