Mục tiêu của bạn có "thông minh"?

www.NgocThuyGroup.com – Đừng xem nhẹ tầm quan trọng của việc viết ra giấy những mục tiêu. Viết ra giấy những mục tiêu là một yếu tố cực kỳ quan trọng để thành công. Tuy nhiên, trước khi viết ra giấy mục tiêu ngắn (1 kỳ catalogue), trung (6 tháng) hoặc dài hạn (1 năm) và cam kết thực hiện nó, chúng ta cần phải phân tích xem mục tiêu của mình có thông minh (smart) hay không?

Đề ra mục tiêu một cách thông minh

S – Specific (cụ thể)

Mục tiêu của bạn có chi tiết và dễ xác định? Nó có rõ ràng và cụ thể từng bước bạn cần phải thực hiện hay không?

M – Measurable (đo lường được)

Khi đã hoàn thành, làm thế nào bạn biết được rằng mục tiêu đã đạt được? Bạn có biết rằng mục tiêu đã đạt được hay chưa hoặc còn bao lâu để hoàn thành?

A – Assingable (có người chịu trách nhiệm)

Một mục tiêu thông minh thì phải được giao cho ai đó thực hiện. Vì đây là mục tiêu của bạn nên bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mục tiêu này. Bạn có hoàn toàn cam kết thực hiện mục tiêu của mình hay chưa? Khi đã xác định được mục tiêu, bạn hãy bắt đầu bằng cách tìm ra phương pháp để thực hiện chúng.

R – Realistic (thực tế)

Ước mơ của bạn có thực tế hay không? Hãy xác định mục tiêu mà bạn có thể đạt được bằng nổ lực của mình!

T – Time-based (có thời hạn)

Xác lập khung thời gian để thực hiện mục tiêu: cho tuần tới, tháng tới, quý tới hay năm tới…Hãy lập một danh sách công việc hàng ngày và thực hiện theo đó.

Đỗ Ngọc Thúy

Mình là Đỗ Ngọc Thúy, tư vấn viên độc lập của công ty mỹ phẩm Oriflame Việt Nam, người đã xây dựng thành công hệ thống bán hàng và tuyển dụng chuyên nghiệp theo phương pháp Attraction Marketing kết hợp với mô hình kinh doanh trực tiếp của Oriflame. Nhờ đó, công việc kinh doanh và tuyển dụng của mình trở nên ổn định. Mình sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với bạn phương pháp của mình để bạn có một công việc kinh doanh chuyên nghiệp tại nhà với thu nhập ổn định và không giới hạn tùy theo năng lực của bạn.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusFlickrYouTube