Oriflame 3-2012: Hướng dẫn đặt hàng online

www.NgocThuyGroup.com – Gửi các bạn tư vấn viên nhóm Ngọc Thúy Group “Hướng dẫn đặt hàng online kỳ catalogue 3/2012”. Xem thêm hướng dẫn cách đặt hàng online trên website của Oriflame.

Trong kỳ catalogue Oriflame 3-2012, các bạn lưu ý một số mã sản phẩm đặc biệt sau để đặt hàng online.

THỜI HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

CODE SẢN PHẨM
ƯU ĐÃI

01-31/03/2012
CATALOGUE

Mua 192.000 (giá TVV) trong 3 (không bao gồm 18826), được mua Optimals Even Out Day Cream 18826 với giá 176.000 (giá TVV). Khuyến mãi có giá trị nhiều lần.

18826
(Nhập vào phần đặt hàng)

Mua 231.000 (giá TVV) TRANG ĐIỂM 3, được mua Facial Brush (9507) với giá chỉ 19.000. Khuyến mãi có giá trị nhiều lần.

9507
(Nhập vào phần đặt hàng)

Mua 231.000 (giá TVV) trong 3 (không bao gồm các bộ quà trang 86-87), được mua 1 trong 3 bộ quà sau với giá chỉ 307.000:
Bộ quà 1 (13731+13732+14683)                                    
Bộ quà 2 (12655++10738+16643+16639+15552)
Bộ quà 3 (12655+4204+18441+18344+15558)             

Bộ quà 1: 576017
Bộ quà 2: 576018
Bộ quà 3: 576019
(Nhập vào phần đặt hàng)

Mua 1 tặng 1 ( cùng loại), áp dụng cho tất cả các SP trang 85 (18780/ 15475/ 10383/ 15557/ 12666/ 13326). Khuyến mãi có giá trị nhiều lần.

(Nhập SL cần mua và tặng vào phần đặt hàng, hệ thống tự động trừ tiền tặng)

01-31/03/2012

Mua 3 Wellness Pack Woman (15388), Pack Man (15395), Natural Balance Shake 7 Servings (18328) trong 3 kỳ Catalogue liên tiếp được tặng 1 thứ 4 cùng loại

15388 hoặc 15395 hoặc 18328
(Nhập SL cần mua vào phần đặt hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị tặng)

Mua 3 Wellness Natural Balance Shake hương Dâu (15447) hoặc hương Vani (15448) hoặc hương Sôcôla (22138) trong 3 kỳ Catalogue liên tiếp được tặng 1 thứ 4 (có thể chọn hương Dâu hoặc Vani hoặc Sôcôla bất kỳ)

15447 hoặc 15448 hoặc 22138
(Nhập SL cần mua và tặng vào phần đặt hàng, hệ thống tự động trừ tiền tặng)

Mua bất kỳ Natural Balance Shake 15447 hoặc 15448, được mua Swedish Beauty Complex 15400 với giá 192.000 (giảm 50%). Khuyến mãi có giá trị nhiều lần, chỉ áp dụng trong tháng 3/2012

15400
(Nhập vào phần đặt hàng)

01-31/03/2012
QUÀ BƯỚC

(MẶC ĐỊNH)

GIA NHẬP 22/10-20/11/11     WP1 (14698+13905): 60.000
             HOẶC 01-31/01/12       WP2 (16189+15027)  : 60.000
                                                          WP3 (11367): 60.000
 
GIA NHẬP 01-25/02/12           WP1 (22540+15027): 79.000
                                                  
GIA NHẬP 26/02-31/03/12      WP1 (21632): 79.000

WP1: 575382
WP2: 575383
WP3: 11367

WP1: 576205

WP1: 21632
(Nhập vào phần đặt hàng)

01-31/03/2012
QUÀ BƯỚC

(TỰ CHỌN)

GIA NHẬP 21/11-31/12/11  WP2 ( ≤2 trị giá 900.000)   : 138.000
                                               WP3 ( ≤4 trị giá 1.800.000): 276.000

(Trị giá SP = giá đen, chưa giảm trên 2, bao gồm Wellness)

Nhập tự chọn vào SECTION 2

(Lưu ý: nếu chọn số lượng SP, hoặc trị giá trên 2 lớn hơn quy định, hệ thống sẽ không chạy)

01-31/03/2012
QUÀ BẢO TRỢ

Bảo trợ thành công 2 người đạt WP1 giai đoạn 01-25/02/2012, được nhận 1 phần quà Bảo Trợ (576205) trị giá 79.000 khi đặt đơn hàng 450.000 trong 3.

Lưu ý: Chương trình có giá trị nhiều lần, chẳng hạn:
Nếu bảo trợ 4 người, nhận 576205 x 2, thanh toán 79.000 x 2 =158.000
Nếu bảo trợ 6 người, nhận 576205 x 3, thanh toán 79.000 x 3 = 237.000

576205

Nhập SL quà tương ứng vào PHẦN ĐẶT HÀNG:

BT 2 người -> nhập 576205 x 1
BT 4 người -> nhập 576205 x 2
BT 6 người -> nhập 576205 x 3

01-31/03/2012      
B.CLASS

TVV đạt 150 trong 2 được chọn mua 1 sản phẩm bất kỳ với giá giảm 40% (tính từ giá chưa giảm trên Cat) khi đặt đơn hàng 450,000 trong CAT 3/2012 (trừ Wellness)

Nhập cần giảm  vào SECTION 1

NgocThuyGroup.com – Việc làm thêm, Việc làm ngoài giờ, Cơ hội thay đổi cuộc sống hiện tại, Cơ hội làm giàu, Cơ hội kinh doanh

Đỗ Ngọc Thúy

Mình là Đỗ Ngọc Thúy, tư vấn viên độc lập của công ty Oriflame Việt Nam, người đã xây dựng thành công hệ thống bán hàng và tuyển dụng chuyên nghiệp theo phương pháp Attraction Marketing kết hợp với mô hình kinh doanh trực tiếp của Oriflame. Nhờ đó, công việc kinh doanh và tuyển dụng của mình trở nên ổn định. Mình sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với bạn phương pháp của mình để bạn có một công việc kinh doanh chuyên nghiệp tại nhà với thu nhập ổn định và không giới hạn tùy theo năng lực của bạn.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusFlickrYouTube