Làm thế nào để kiếm tiền với Oriflame?

Có hai cách để kiếm tiền với Oriflame:

  • 30% lợi nhuận tức thì khi bán cho khách hàng
  • Và thu nhập không giới hạn khi mời những người khác cùng bán hàng

30% lợi nhuận tức thì khi bán cho khách hàng

Ví dụ:

Bạn có 20 khách hàng mỗi tháng và mỗi người trong số họ sẽ mua khoảng 200.000 đồng từ bạn.

Bạn thu được từ khách: 4.000.000đ

Bạn trả cho Oriflame 3.076.923đ

Lợi nhuận của bạn 923.077đ

Mời những người khác cùng bán hàng

Chia sẻ sự phấn khích của bạn khi bán hàng cho Oriflame và mời những người khác cùng kinh doanh, xây dựng nhóm Tư vấn viên của riêng bạn. Bạn có thể hưởng thêm cho đến 21% trên doanh số của những người trong nhóm.

Ngoài ra, bạn còn có thể hưởng thêm lợi nhuận trên doanh số của những người mà họ mời.

NgocThuyGroup.com (Theo Oriflame Việt Nam)

NgocThuyGroup.com – Việc làm thêm, Việc làm ngoài giờ, Cơ hội thay đổi cuộc sống hiện tại, Cơ hội làm giàu, Cơ hội kinh doanh

Đỗ Ngọc Thúy

Mình là Đỗ Ngọc Thúy, tư vấn viên độc lập của công ty mỹ phẩm Oriflame Việt Nam, người đã xây dựng thành công hệ thống bán hàng và tuyển dụng chuyên nghiệp theo phương pháp Attraction Marketing kết hợp với mô hình kinh doanh trực tiếp của Oriflame. Nhờ đó, công việc kinh doanh và tuyển dụng của mình trở nên ổn định. Mình sẽ rất sẵn lòng chia sẻ với bạn phương pháp của mình để bạn có một công việc kinh doanh chuyên nghiệp tại nhà với thu nhập ổn định và không giới hạn tùy theo năng lực của bạn.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle PlusFlickrYouTube